وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ اصلاحی ماده ۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳

ماده 1

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۱/۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره ۱/۱۱۰۲/۱ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۹ وزارت کشور و به استناد تبصره (۲) اصلاحی ماده (۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1

کلیه مراکز درمانی، بیمارستانها و زایشگاههای دولتی و غیر دولتی مکلفند فهرست مشخصات نوزدان متولد شده و یا مرده بدنیا آمده و همچنین فوت شدگان را در مهلت قانونی به نماینده ثبت احوال محل تحویل یا به اداره ثبت احوال محل ارسال نمایند.

تبصره ـ آن دسته از بیمارستانها و زایشگاههایی که بنا به تشخیص ادارات ثبت احوال محل نیازمند استقرار مامور جهت ثبت واقعه ولادت یا وفات هستند، همکاری لازم را جهت اجرای تکالیف قانونی با ادارات مذکور معمول خواهند داشت.