وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بهترین وکیل افشای اسرار حرفه ای در تهران افشای اسرار مردم کاری مغایر با موازین اخلاقی محسوب می شود ولی، جز در موارد خاص، وصف مجرمانه ندارد. جرم بودن این عمل منوط به آن است که شخص به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار مردم شود. این جرم در ماده ۶۴۸ «قانون تعزیرات» به شرح زیر مورد پیش بینی مقنن قرار گرفته است:«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود...