وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مطالب این مبحث را طی هفت گفتار مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول: تعريف و ماهیت دیه الف) تعریف دیه دیه (ج. دیات) که در فارسی به آن خونبها گویند و از ریشه دودی» به معنی رد کردن است، در فقه اسلامی عبارت از مالی است که به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص (جنایات) به قربانی یا اولیای دم پرداخت می شود و بدین ترتیب، در کنار قصاص، یکی دیگر از شیوه های مقابله با...