وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل اراضی ملی تصويب نامه در خصوص واگذاري اراضي ملي و دولتي شماره 23675/ت40658هـ                                                              1390/02/05 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/12/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و معاونت حقوقی ...