وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حسین فتحی قمشلو - Hossein Fat'hi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۱۹۲۴نام حسیننام خانوادگی فتحی قمشلوFirst name HosseinSurname Fat'hiتلفن همراه ۹۱۲۱۱۷۳۳۲۵تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر ارومیهنشانی دفتر ارومیهساعات حضورمش...

سولماز نوین سلمانی - Solmaz Novinsalmani وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۱۹۵۴۳نام سولمازنام خانوادگی نوین سلمانیFirst name SolmazSurname Novinsalmaniتلفن همراه ۹۱۴۱۴۱۷۱۸۲تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر ارومیهنشانی دفتر به کانون آ غربی ...

هدایت سعیدی نایبین - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۴۰۸۴نام هدایتنام خانوادگی سعیدی نایبینFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۲۱۱۳۳۲۶۴تلفن دفتر ۳۴۷۷۴۵۰وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر ارومیهنشانی دفتر خیابان دانشکده-خیابان مسجد قپا-کوی برنجی-پلاک۴۵ساعات ...

[nextpage title="‏‏ تفاوت مجوز تجدید بنا با تعمیر بنا"] کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده 100، تعمیر اعیانی بنا، مجوز، تعمیر، اعیانی بنامرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداریچکیده: صرف تعمیر بنا، تخلف نبوده و نیازی به اخذ مجوز ندارد.مستندات ماده 100 قانون شهرداری‏ ـ ماده 24 قانون دیوان عدالت اداریتاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002855 رای بدوی رای دیوان به ...

[nextpage title="لزوم تعیین جزای نقدی به ریال - بهترین وکیل کیفری ایران"] کلمات کلیدی:مرجع صدور: شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: در تعیین جزای نقدی دادگاه باید معادل ریالی آن را بیاورد و نمی‏تواند به دلار یا یورو حکم دهد، هر چند منافع حاصله به این واحدهای پولی باشد.مستنداتتاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: رای بدوی - بهترین وکیل ایران در خصوص اتهام آقایان 1-...