وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل افزایش سن در شناسنامه طبق قاعدۀ عقلی هر اشتباهی باید تصحیح گردد، ولی چون اسناد سجلی از اسناد رسمی میباشد، نباید دستخوش تشخیص و ارادۀ افراد قرار گیرد، این است که قانون اصلاح قانون ثبت احوال و آئین‌نامۀ آن اقسام اشتباه و طریق تصحیح آن را بیان مینماید. اختلافات و اشتباهات در اسناد سجلی بر دو قسم است:اشتباهاتی که ناشی از اظهار اعلام‌کننده باشدچنانکه اعلام‌کننده یا کسی که ثبت س...