وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

[nextpage title="‏‏ تفاوت مجوز تجدید بنا با تعمیر بنا"] کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده 100، تعمیر اعیانی بنا، مجوز، تعمیر، اعیانی بنامرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداریچکیده: صرف تعمیر بنا، تخلف نبوده و نیازی به اخذ مجوز ندارد.مستندات ماده 100 قانون شهرداری‏ ـ ماده 24 قانون دیوان عدالت اداریتاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002855 رای بدوی رای دیوان به ...

[nextpage title="لزوم تعیین جزای نقدی به ریال - بهترین وکیل کیفری ایران"] کلمات کلیدی:مرجع صدور: شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: در تعیین جزای نقدی دادگاه باید معادل ریالی آن را بیاورد و نمی‏تواند به دلار یا یورو حکم دهد، هر چند منافع حاصله به این واحدهای پولی باشد.مستنداتتاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: رای بدوی - بهترین وکیل ایران در خصوص اتهام آقایان 1-...