وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مهدی جلیلی - Mehdi Jalili وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۳۰۰۶نام مهدینام خانوادگی جلیلیFirst name MehdiSurname Jaliliتلفن همراه ۹۱۴۳۰۹۴۳۴۶تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر تبریزنشانی دفتر تبریزساعات حضورمشاوره تلفنی...

وحید خداویردی زاده اقبلاغ - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۲۴۸۹نام وحیدنام خانوادگی خداویردی زاده اقبلاغFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۴۳۱۸۸۲۶۱تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر تبریزنشانی دفتر تبریزساعات حضورمشاوره تلف...

یونس پورزنگبار - Younes Pourzangbar وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۱۹۰۳۷نام یونسنام خانوادگی پورزنگبارFirst name YounesSurname Pourzangbarتلفن همراه ۹۱۴۳۰۱۰۴۰۹تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر تبریزنشانی دفتر به کانون آ شرقی منتقل شد!! ...

حسین فقیه - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۱۶۷۳۰نام حسیننام خانوادگی فقیهFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۴۴۰۳۳۱۱۸تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر تبریزنشانی دفتر به کانون آذربایجانشرقی منتقل شد!!!ساعات حضورمشاوره تلفنی ...

محمد عابدین زاده امان الهی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۱۶۰۱۷نام محمدنام خانوادگی عابدین زاده امان الهیFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۴۳۰۸۴۷۵۵تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر تبریزنشانی دفتر تبریزساعات حضورمشاوره ت...

آیدین اسدی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۱۴۳۳۱نام آیدیننام خانوادگی اسدیFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۴۴۰۴۱۹۱۰تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر تبریزنشانی دفتر تبریزساعات حضورمشاوره تلفنیایمیل @وب سای...

علی زرینه بافی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۱۹۲۷نام علینام خانوادگی زرینه بافیFirst nameSurnameتلفن همراهتلفن دفتر ۲۵۲۶وضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر تبریزنشانی دفتر خ پهلویساعات حضورمشاوره تلفنیایمیل @وب ...

[nextpage title="‏‏ تفاوت مجوز تجدید بنا با تعمیر بنا"] کلمات کلیدی: شهرداری، کمیسیون ماده 100، تعمیر اعیانی بنا، مجوز، تعمیر، اعیانی بنامرجع صدور: شعبه 30 دیوان عدالت اداریچکیده: صرف تعمیر بنا، تخلف نبوده و نیازی به اخذ مجوز ندارد.مستندات ماده 100 قانون شهرداری‏ ـ ماده 24 قانون دیوان عدالت اداریتاریخ رای نهایی: شماره رای نهایی: 9109970903002855 رای بدوی رای دیوان به ...

[nextpage title="فصل پنجم در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی - بهترین وکیل ملکی تهران"] اشارهمعاملۀ فضولی معامله‌ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایندگی برای دیگری انجام میدهد. کسی بدون سمت معاملۀ میکند فضول، و کسی که طرف معاملۀ میباشد اصیل و دیگری را غیر گویند.معاملۀ فضولی از نظر تحلیل حقوقیمعاملۀ که بوسیلۀ وکیل واقع میشود نتیجۀ دو رابطۀ حقوقی است، یکی رابطۀ...

[nextpage title="کلیاتی دربارۀ حقوق مدنی - بهترین وکیل ایران"] اشاره - بهترین وکیل تهران بسم الله الرحمن الرحیمروابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است که جامعه بآنها بنظر احترام مینگرد. آن مقررات و قواعد، مولود عوامل عدیدۀ اجتماعی است که بسیاری از آنها در ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته و در اثر تکرار عمل، افراد بآن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم ...