وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگسترینام حجت الهنام خانوادگی کریمیانتلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

بهترین وکیل تهدید در اصفهان حق آزاد بودن از هرگونه ترس و واهمه در مقدمه «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از اهداف «اعلامیه جهانی حقوق بشر» نیز رسیدن به جهانی است که در آن همه افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند. بنابراین، تهدید کردن اشخاص، از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها می شود، ناقض یکی ا...