وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

دکتر علی باغانی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121279417
تلفن: 02188923854

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قلمرو صلاحیت دادگاه های اداری  چکیدهموضوع این پژوهش، بررسی حدود و ثغور صلاحیت دادگاههای اداری در کشورهای ایران، فرانسه، آلمان و لبنان است. مسأله اصلی پژوهش آن است که با توجه به غایت تشکیل دادگاههای اداری و از رهگذر مطالعۀ تطبیقی آیا میتوان به قدر متیقنی در شناسایی معیار تعیین صلاحیت این مراجع دست یافت؟ تحقیق حاضر با هدف توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای متکفل پاسخ ...

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی ۲ ـ کانادا چکیدهقوه قضاییه یکی از ارکان حاکمیت و ضامن اجرای عدالت است و در صورت فقدان آن سایر ارکان قادر به حسن انجام امور نیستند و قطعاً در عملکرد آنها اخلال ایجاد میشود. این رکن مستقل و غیرسیاسی مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و بازوی اجرای قانون است و بر اساس قانون ایجاد و صلاحیت آن تعیین میگردد. به طور کلی مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمـ...

ارزیابی نظام های قضایی اروپا ۲۰۱۲ مقدمه این نوشتار، ترجمه خلاصه‌شده‌ای از گزارشی است که توسط «کمیسیون اروپایی ارتقای عدالت» تدوین شده است. کمیسیون مذکور در سال ۲۰۰۲ به درخواست کمیسیون اروپا توسط شورای اروپا تأسیس شد. مهم‌ترین اهداف این کمیسیون، ارزیابی نظام‌های قضایی ۴۸ کشور و موجودیت اروپایی به منظور گسترش اجرای مؤثر ابزار‌های موجود مورد استفاده شورای اروپا در جهت سازماندهی قضایی، تضمی...

گزارش دوره کارآموزی سال ۲۰۱۱ میلادی مدرسه ملی علوم قضایی فرانسه پیشگفتارآموزش داوطلبان مشاغل قضایی در سالهای اخیر به دلایل مختلف در مرکز توجهات مسئولین تشکیلات قضایی قرار گرفته است؛ افزایش قابل توجه استخدام قضات با اجازه حاصل از قانون برنامه پنچم ( سالانه هشتصد نفر) نیاز به بازنگری در فرآیند جذب و آموزش قضات را ملموس نموده است. علاوه بر آن مشکلات مربوط به کیفیت کار دستگاه قضایی و تاکی...

آشنایی با نظام‌های قضایی: سوئد معرفی نامه کتابکتاب "آشنایی با نظام‌های قضایی: سوئد" توسط آقای سجاد افشار در سال ۱۳۹۷ تألیف شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به طبع رسیده است.وزارت دادگستری و نهاد زیرمجموعه آن –یعنی اداره ملی دادگاه‌های سوئد- امور اداری و اجرایی دادگاه‌ها را بر عهده دارد، ضمن آنکه نهادهایی که فعالیت آنها به دستگاه قضایی مربوط است نیز علی‌الاصو...

آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین دیباچه این متن با همکاری اتحادیه اروپا تهیه شده است. مسئولیت تنظیم این متن با تیم اجراییIPR2 بوده است و به هیچ وجه بیانگر عقاید اتحادیه اروپا یا مقامات اروپایی یا چین نیست. این متن به بررسی تطبیقی قانون آیین دادرسی مدنی سه کشور فرانسه، آلمان و چین می‌پردازد که نظام حقوقی آنها قاره‌ای است. این تحقیق، نظام‌های متفاوتی را توضیح می‌دهد و شیوه‌...

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه مقدمه مترجمدر سال ۲۰۰۱ در فرانسه تعدادی از قضات با اتهاماتی مواجه شدند و این اتهامات در رسانهها و در افکار عمومی منتشر شد به گونهای که این حوادث تصور از دستگاه قضایی را مشوّه و تیره کرد. این رویداد هم چون زنگ خطری از طرف رؤسا و مدیران دادگستری فهمیده شد. خطری که باید با آن مقابله کرد چرا که دادگاهها یکی از ارکان اساسی دولت هستند و تزلزل آن ا...

امکان سنجی دادخواهی قربانیان سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی گزارش پژوهشی «امکان‎سنجی دادخواهی قربانیان سلاح‎های شیمیایی در جنگ تحمیلی» با نظارت علمی دکتر توکل حبیب‎زاده و توسط آقای کیوان اقبالی و خانم حوریه حسینیاکبرنژاد از پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در پژوهشگاه قوه قضاییه توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردی...

بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا معرفی نامه کتاب کتاب "بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا" توسط آقای سعید شجاعی‌ارانی برای پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه ترجمه شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ به طبع رسیده است. کتاب "استخدام و آموزش قضات در اروپا" نوشته "ژیاکومو اوبرتو"، قاضی ایتالیایی است که به نقد و بررسی تجارب سایر کشو...

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه چکیدهجذب و آموزش قضات محاکم اداری با جذب و آموزش قضات دادگاه‌های عمومی تفاوت‌های قابل توجهی دارد. این تمایز ناشی از اقتضائات حقو‌ق عمومی و اداری و ویژگی‌های خاص رسیدگی به دعاوی این حوزه است.سه روش عمده برای جذب قضات دادگاه‌های اداری در کشورهایی که محاکم اداری مستقل دارند، پیش بینی شده است:برگزاری آزمون ورودی از میان همه...