وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا معرفی نامه کتاب کتاب "بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا" توسط آقای سعید شجاعی‌ارانی برای پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه ترجمه شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ به طبع رسیده است. کتاب "استخدام و آموزش قضات در اروپا" نوشته "ژیاکومو اوبرتو"، قاضی ایتالیایی است که به نقد و بررسی تجارب سایر کشو...

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه چکیده جذب و آموزش قضات محاکم اداری با جذب و آموزش قضات دادگاه‌های عمومی تفاوت‌های قابل توجهی دارد. این تمایز ناشی از اقتضائات حقو‌ق عمومی و اداری و ویژگی‌های خاص رسیدگی به دعاوی این حوزه است. سه روش عمده برای جذب قضات دادگاه‌های اداری در کشورهایی که محاکم اداری مستقل دارند، پیش بینی شده است: برگزاری آزمون ورودی از میان همه...

امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی گزارش پژوهشی «امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی» با نظارت علمی دکتر سید محمدمهدی غمامی توسط آقای مهدی مرادی برلیان در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است. چکیده مدیریتی پرسش اصلی ...

بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون چکیدهقوه قضاییه سکاندار اجرای عدالت قضایی است و لازم است برای ایفای نقش خود به صورت کارآمد عمل کند. نظامهای حقوقی همواره تلاش میکنند برای رسیدن به این مطلوب گام بردارند. زیرا به‌خوبی مشخص است که توسعه‌یافتگی نظام قضایی از جمله شاخصهای توسعه است. اگر نظام قضایی نتواند خود را با معیارهای حوزه کارآمدی سازگار نماید، شاخص توسعه نیز تحت تأثیر ق...

مدیریت استعداد در قوه قضاییه (جلد۱: تعاریف، مفاهیم و مدل مفهومی) معرفی نامه کتاب کتاب "مدیریت استعداد در قوه قضاییه (جلد ۱:تعاریف، مفاهیم و مدل مفهومی)" با نظارت علمی دکتر سیدبهزاد پورسید، توسط دکتر جواد پورکریمی و با همکاری آقایان کیوان دادرس و محسن نظرزاده تهیه و تدوین شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به طبع رسیده است. در این کتاب یک مدل «مدیریت ...

امکان سنجی دستیار قضایی در ایران خلاصه اجرایی حرفه دستیارقضایی(Assistant de justice/ Law Clerks/ Auxiliaries juridiques/ Rechtspfleger/ Référendaire) در بسیاری از کشورها تعریف و پیش‌بینی شده است تادستیاران مزبور به قضات در رسیدگی به پرونده‌ها کمک و یاری دهند و زیر نظر قضات بخشهایی از بررسی و رسیدگی پرونده را بر عهده گیرند. هـدف اصـلی از استـقرار ایـن نهاد، بالا بردن دقـت و سـرعت در...

بررسی تطبیقی روش شناسی آموزش قضایی در اروپا پیشگفتار امروزه آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توانمندسازی سرمایه انسانی تلقی میشود و کشورها سالانه مقادیر قابل توجهی را برای سرمایهگذاری در حوزه آموزش سازمانی اختصاص میدهند. آموزشهای سازمانی را میتوان در دو دسته کلی آموزشهای بدو خدمت و آموزشهای حین خدمت(ضمن خدمت) تقسیمبندی کرد که هر یک با اهداف و روشهای ویژهای طراحی، برنامهریزی و اج...

مروری بر تجربه شورای حل اختلاف فرانسه چکیده گزارش اصطلاحLes juridictions de proximité که در این متن بکار رفته است ، به معنی «مرجع قضایی در دسترس، نزدیک به مردم » که با مسامحه می‌توان آن را معادل با نهاد شورای حل اختلاف در نظام قضایی ایران تلقی نمود و از این به بعد در این نوشتار اختصاراً نهاد دادرسی مردمی نامیده میشود. نهاد دادرسی مردمی با قانون ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ ایجاد شد. با تصویب قانون ...

امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه ها بررسی چالش ها امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه‌ها بررسی چالش‌ها پارلمان اروپا (اداره‌کل سیاست‌های داخلی) کتاب "امنیت ملی و مدارک محرمانه در نظام حقوقی و دادگاه‌ها بررسی چالش‌ها پارلمان اروپا (اداره‌کل سیاست‌های داخلی)" در پژوهشکده مطالعات پایه ترجمه شده است. این کتاب به بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی و تجربه‌های گوناگون در...

پاسخ کیفری به بیوتروریسم در حقوق ایران، اسناد بین‌المللی و سایر کشورها چکیده اجرایی واقعیت و چیستیِ بیوتروریسم: انقلابِ شگرفِ سدۀ بیست و یکم میلادی در فناوری‌های نوین موجب شد تا گروه‌های تروریستی هم‌گامْ با این تحولها از «سلاح» و «شیوه‌«‌های کم‌هزینه و آسان‌تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند. نمونۀ بارزِ این سلاحها و شیوهها، کاربستِ سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک...