وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل جاسوسی جاسوسی و جرایم وابسته به آن یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرایم علیه امنیت، جرم جاسوسی است، که معمولا یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی می باشد، زیرا با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی، از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده از منابع انسانی (و نه ابزاری مثل ماهواره های اطلاعاتی که موضوع بحث ما نیستند) در اختیار کشور یا کشورهای دیگر ...