وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل جرایم انتخاباتی جعل و تزویر در انتخابات در قوانین مختلف انتخاباتی، از جمله قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، مصوب سال ۱۳۶۴، «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبوره، مصوب سال ۱۳۶۵، «قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران»، مصوب سال ۱۳۶۴، و نظایر آنها، أعمالی مثل تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات، رأی دادن با شناسنامه جعلی یا با شناسنامه دیگر...