وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مشاوره حقوقی تلفنی تهران
بهترین وکیل کیفری ایران بهترین وکیل دعاوی جرایم علیه اشخاص ایران جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرایم خشونت آمیز می باشند. این جرایم عليه جسم و جان، (یعنی علیه آنچه که برخلاف مال) تنها دارایی واقعی انسان و جزئی از وجود اوست، ارتکاب می یابند. از این رو، از قدیم الایام در نظام های حقوقی مختلف مجازات های سنگینی برای مرتکبان این دسته از جرایم پیش بینی شده است. این سخت گیری در قانون حمورا...