وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل جرایم علیه امنیت کشور حاکمیت ملی همواره مهمترین ارزش برای ملت ها بوده و علی رغم تلاش هایی که در : دوران معاصر برای ایجاد نوعی فدرالیسم فرا ملی انجام شده است، هنوز هم می توان گفت که این مفهوم در حقوق بین الملل تقریبا یک برج و باروی غیرقابل تسخیر و مورد تأکید فراوان ملتها و دولت هاست.با توجه به ارزشی که ملل گوناگون همیشه برای حاکمیت خود قائل بوده اند، و با توجه به تلاش گام در جهت...