وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل جرایم مربوط به پلمپ شکستن مُهر و پلمپ یا دفاترِ ثبت و ضبط دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی این جرایم در مواد ۵۴۳ الی ۵۴۶ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، پیش بینی شده اند. در این مواد، أعمال زیر جرم انگاری شده اند:شکستن یا محو شهريا پلمب محل یا چیزی که به دستور مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و یا ارتکاب عملی که در حکم محو یا شکستن مهر یا پلمب تلقی شود؛ ربودن، تخریب یا...