سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین دیباچه این متن با همکاری اتحادیه اروپا تهیه شده است. مسئولیت تنظیم این متن با تیم اجراییIPR2 بوده است و به هیچ وجه بیانگر عقاید اتحادیه اروپا یا مقامات اروپایی یا چین نیست. این متن به بررسی تطبیقی قانون آیین دادرسی مدنی سه کشور فرانسه، آلمان و چین می‌پردازد که نظام حقوقی آنها قاره‌ای است. این تحقیق، نظام‌های متفاوتی را توضیح می‌دهد و شیوه‌...

گزارش کمیسیون تأمل در اخلاق قضایی در فرانسه مقدمه مترجم در سال ۲۰۰۱ در فرانسه تعدادی از قضات با اتهاماتی مواجه شدند و این اتهامات در رسانهها و در افکار عمومی منتشر شد به گونهای که این حوادث تصور از دستگاه قضایی را مشوّه و تیره کرد. این رویداد هم چون زنگ خطری از طرف رؤسا و مدیران دادگستری فهمیده شد. خطری که باید با آن مقابله کرد چرا که دادگاهها یکی از ارکان اساسی دولت هستند و تزلزل آن ا...

امکان سنجی دادخواهی قربانیان سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی گزارش پژوهشی «امکان‎سنجی دادخواهی قربانیان سلاح‎های شیمیایی در جنگ تحمیلی» با نظارت علمی دکتر توکل حبیب‎زاده و توسط آقای کیوان اقبالی و خانم حوریه حسینیاکبرنژاد از پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در پژوهشگاه قوه قضاییه توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردی...

بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا معرفی نامه کتاب کتاب "بررسی تطبیقی استخدام و آموزش قضات در اروپا" توسط آقای سعید شجاعی‌ارانی برای پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه ترجمه شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ به طبع رسیده است. کتاب "استخدام و آموزش قضات در اروپا" نوشته "ژیاکومو اوبرتو"، قاضی ایتالیایی است که به نقد و بررسی تجارب سایر کشو...

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه چکیده جذب و آموزش قضات محاکم اداری با جذب و آموزش قضات دادگاه‌های عمومی تفاوت‌های قابل توجهی دارد. این تمایز ناشی از اقتضائات حقو‌ق عمومی و اداری و ویژگی‌های خاص رسیدگی به دعاوی این حوزه است. سه روش عمده برای جذب قضات دادگاه‌های اداری در کشورهایی که محاکم اداری مستقل دارند، پیش بینی شده است: برگزاری آزمون ورودی از میان همه...

امکان سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی گزارش پژوهشی «امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی با رویکرد تطبیقی» با نظارت علمی دکتر سید محمدمهدی غمامی توسط آقای مهدی مرادی برلیان در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است. چکیده مدیریتی پرسش اصلی ...

بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون چکیدهقوه قضاییه سکاندار اجرای عدالت قضایی است و لازم است برای ایفای نقش خود به صورت کارآمد عمل کند. نظامهای حقوقی همواره تلاش میکنند برای رسیدن به این مطلوب گام بردارند. زیرا به‌خوبی مشخص است که توسعه‌یافتگی نظام قضایی از جمله شاخصهای توسعه است. اگر نظام قضایی نتواند خود را با معیارهای حوزه کارآمدی سازگار نماید، شاخص توسعه نیز تحت تأثیر ق...

مدیریت استعداد در قوه قضاییه (جلد۱: تعاریف، مفاهیم و مدل مفهومی) معرفی نامه کتاب کتاب "مدیریت استعداد در قوه قضاییه (جلد ۱:تعاریف، مفاهیم و مدل مفهومی)" با نظارت علمی دکتر سیدبهزاد پورسید، توسط دکتر جواد پورکریمی و با همکاری آقایان کیوان دادرس و محسن نظرزاده تهیه و تدوین شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به طبع رسیده است. در این کتاب یک مدل «مدیریت ...

امکان سنجی دستیار قضایی در ایران خلاصه اجرایی حرفه دستیارقضایی(Assistant de justice/ Law Clerks/ Auxiliaries juridiques/ Rechtspfleger/ Référendaire) در بسیاری از کشورها تعریف و پیش‌بینی شده است تادستیاران مزبور به قضات در رسیدگی به پرونده‌ها کمک و یاری دهند و زیر نظر قضات بخشهایی از بررسی و رسیدگی پرونده را بر عهده گیرند. هـدف اصـلی از استـقرار ایـن نهاد، بالا بردن دقـت و سـرعت در...

بررسی تطبیقی روش شناسی آموزش قضایی در اروپا پیشگفتار امروزه آموزش به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبردهای توانمندسازی سرمایه انسانی تلقی میشود و کشورها سالانه مقادیر قابل توجهی را برای سرمایهگذاری در حوزه آموزش سازمانی اختصاص میدهند. آموزشهای سازمانی را میتوان در دو دسته کلی آموزشهای بدو خدمت و آموزشهای حین خدمت(ضمن خدمت) تقسیمبندی کرد که هر یک با اهداف و روشهای ویژهای طراحی، برنامهریزی و اج...