وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل روابط موجر و مستاجر یافتن بهترین وکیل موجر و مستأجر ایران 1- مستأجر باید طبق شق سوم مادۀ «490» ق. م: «مال الاجاره را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کندو در صورت عدم تعیین موعد، نقداً باید بپردازد». بنابراین هرگاه کسی خانۀ را برای یک سال بمبلغ چهل هزار ریال اجاره کند و طرفین قراری برای پرداخت مال الاجاره نگذارند، مستأجر باید بلافاصله پس از عقد تمامی آن را بموجر بپردازد، ...