وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل انحلال شرکت طبق مادۀ «587» ق. م. شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود: 1- در صورت تقسیم مال الشرکه پس از آنکه اموال شرکت بین شرکاء تقسیم گردید شرکت مرتفع میشود، زیرا شرکت قائم بوجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست. طبق مادۀ «586» ق. م.: «اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند» و تقسیم آن را بخواهد، خواه شرکت ...