وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل گواهی خلاف واقع وکیل شهادت کذب راجع به موضع حقوق ایران در این مورد، شاید بتوان مفاد تبصره ماده ۶۵۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، را دال بر آن دانست که قانونگذار ایران، با توجه به اهمیت بینه در فقه اسلامی و به پیروی از نظری که فقیهان به استناد برخی از روایات ابراز داشته اند، تحقق جنایات عمدی یا غیرعمدی را در نتیجه ادای شهادت کذب به طور تلویحی پذیرفته است. تبصره مذکور...