وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بهترین وکیل خانواده ایران بسیاری از ما هر روز شاهد وقایع ناخوشایندی در زندگی روزمره هستیم که هیچگاه فکر نمی کنیم برای ما نیز اتفاق بیافتد. متأسفانه در بعضی خانواده ها به دلیل سوء رفتار زوج و یا ناسازگاری زوجه شرایط بسیار بر خانواده دشوار می شود و دیگر هیچ امیدی برای ادامه زندگی مشترک زوجین باقی نمی ماند. بهترین وکیل خانواده ایران: در این هنگام معمولاً چون زوجین مراحل قانون طلاق را نمی د...

وکیل طلاق از طرف زوجه (زن) مواردی که زن میتواند درخواست طلاق بنماید طبق قاعدۀ مذکور در مادۀ «1133» ق. م شوهر منحصراً بارادۀ خود میتواند بوسیلۀ طلاق زوجیت را منحل بنماید و بزن چنین حقی داده نشده است که از قید زناشوئی رهائی یابد، ولی در مواردی که ادامۀ زناشوئی برای زن غیر قابل تحمل است قانون استثناء باو اجازه داده است که بتواند از دادگاه درخواست طلاق کند: 1- در مورد غایب مفقود الاثر چن...