وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل طلاق از طرف زوج (مرد) چنانکه مادۀ «1143» ق. م متذکر است طلاق باعتبار آنکه شوهر بتواند در عده بآن رجوع کند بر دو قسم است: بائن و رجعی. ماده «1143» ق. م: «طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی». طلاق بائن طلاق بائن چنانکه نام آن حکایت مینماید عبارت از طلاقی است که بوسیلۀ آن بین زن و شوهر جدائی می‌افتد و بعبارت دیگر رابطۀ زوجیت قطع میگردد. این است که مادۀ «1144» ق. م میگوید: «در طلاق بائن...