وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

چالش های اجرای دسترسی به عدالت همایش بانک آسیایی خلاصه اجرایی گزارش حاضر،‌ مجموعه مقالات،‌ سخنرانی‌ها و مباحث ارائه‌شده در همایش بانک توسعه آسیایی با عنوان «چالشهای اجرای اصلاحات در دسترسی به عدالت» است که در ژانویه ۲۰۰۵ در فیلیپین برگزار شد. این مجموعه توسط گروهی از کارشناسان بخش حقوق و سیاست دفتر مشاور عمومی بانک توسعه آسیایی تدوین شده است. این گزارش مشتمل بر ۶ فصل است: فصل نخست،‌ شام...

مطالعه تطبیقی جایگاه دادگاه‌های اداری در نظم قضایی چکیدهاهمیت و تمایز دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی (در دعاوی حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز هست. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است. امر یادشده تا حد قابل توجهی متأثر از تاریخ سیاسی هر کشور و نیز برداشت مورد نظ...

خدمات قضایی الکترونیک با تاکید بر کشورهای کره جنوبی و ایران چکیده • بر اساس قانون برنامه پنجم قوه قضائیه مکلف شده است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید. استفاده از این سامانه به معنای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی الکترونیک است . جهت تسهیل دسترسی به این سامانه و نیل به اهداف آن بهترین روش استفاده از تجارب سایر کشورهایی است که در این حوزه تجربه داشت...

مطالعه در خصوص نظام جذب، گزینش، آموزش، انتصاب و نظارت بر قضات کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی معرفی نامه کتابکتاب "مطالعه در خصوص نظام جذب، گزینش، آموزش، انتصاب و نظارت بر قضات کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی" توسط دکتر فرخزاد جهانی و دکتر بهنام غفاری در پژوهشکده مطالعات پایه تهیه و تنظیم شده است. پژوهشگاه قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۶ به طبع رسانیده است.در این کتاب به ار...

راهبرد اصلاحات قضایی در ترکیه دیباچه مترجم بررسی اصلاحات انجام‌شده در برخی از نظام‌های قضایی، ‌می‌تواند زمینه استفاده از تجربیات موفق کشورها را در نظام قضایی ایران مهیا می‌کند؛ به‌ویژه اگر کشوری به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی، مشابهت‌هایی با کشور ما داشته باشد. نوشتار حاضر، ترجمه‌ای است از یک گزارش رسمی که توسط وزارت دادگستری کشور ترکیه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است. بدین ترتیب در مطالعه این گز...

معیارهای تمایز قرارداد اداری از سایر قراردادها و مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مربوط به آن (در حقوق ایران و فرانسه) چکیدهیکی از موضوعات مهم در حقوق اداری، مبحث قراردادهای اداری است. در حقوق فرانسه، معیارهای مشخصی برای تشخیص قرارداد اداری و نهاد صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به آن وجود دارد؛ اما در حقوق ایران، معیارهای تمایز آن از سایر قراردادها مشخص نیست و با وجود وجه اداری، این سوال مط...

آشنایی با نظام قضایی روسیه مقدمه جمهوری فدراتیو روسیه کشوری با مساحت ۱۷۰۹۸۲۴۲ کیلومتر مربع و جمعیت بیش از ۱۴۵ میلیون نفر (سال ۲۰۱۴) در شمال آسیا و شمال شرق اروپا واقع شده است. این کشور تا قرون متمادی با نظام پادشاهی اداره می‌شد و پس از سقوط خاندان رومانوف در سال ۱۹۱۷نظام پادشاهی برچیده و نظام جمهوری سوسیالیستی شوروی مستقر شد. سودای حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در یک جامعه بدون طبقه چند د...

نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی "مطالعه تطبیقی" گزارش مطالعات تطبیقی «نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی "مطالعه تطبیقی"» توسط دکتر حسن وکیلیان عضو گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ به رشته تحریر درآمده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردیده و خلاصه آن به شرح ذیل است:نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی "مطالعه تطبیقی"در دستگاه قضایی ...

سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲ معرفی نامه کتاب کتاب «سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲» توسط دکتر مجتبی قاسمی در پژوهشکده مطالعات پایه در سال ۱۳۹۴ تهیه و تنظیم شده است. این کتاب در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردیده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است: سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در...

نظام های قضایی کشورهای منتخب اروپایی (در سال۲۰۱۴ در آینه آمار) معرفی‌نامه کتابکتاب "نظام‌های قضایی کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ در آینه آمار" توسط دکتر مجتبی قاسمی در پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه گردآوری و به طبع رسیده است.این کتاب که به بررسی و واکاوی نظام قضایی کشورهای منتخب اروپای...