وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

آشنایی با نظام قضایی روسیه مقدمه جمهوری فدراتیو روسیه کشوری با مساحت ۱۷۰۹۸۲۴۲ کیلومتر مربع و جمعیت بیش از ۱۴۵ میلیون نفر (سال ۲۰۱۴) در شمال آسیا و شمال شرق اروپا واقع شده است. این کشور تا قرون متمادی با نظام پادشاهی اداره می‌شد و پس از سقوط خاندان رومانوف در سال ۱۹۱۷نظام پادشاهی برچیده و نظام جمهوری سوسیالیستی شوروی مستقر شد. سودای حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش در یک جامعه بدون طبقه چند د...

نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی "مطالعه تطبیقی" گزارش مطالعات تطبیقی «نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی "مطالعه تطبیقی"» توسط دکتر حسن وکیلیان عضو گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ به رشته تحریر درآمده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردیده و خلاصه آن به شرح ذیل است: نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی "مطالعه تطبیقی" در دستگاه قضایی ...

سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲ معرفی نامه کتاب کتاب «سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲» توسط دکتر مجتبی قاسمی در پژوهشکده مطالعات پایه در سال ۱۳۹۴ تهیه و تنظیم شده است. این کتاب در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردیده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است: سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در...

نظام های قضایی کشورهای منتخب اروپایی (در سال۲۰۱۴ در آینه آمار) معرفی‌نامه کتاب کتاب "نظام‌های قضایی کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ در آینه آمار" توسط دکتر مجتبی قاسمی در پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه گردآوری و به طبع رسیده است. این کتاب که به بررسی و واکاوی نظام قضایی کشورهای منتخب اروپای...

صلاحات قضایی در چین: درس‌هایی از شانگهای خلاصه اجرایی هدف این مقاله، تحلیل این موضوع است که آیا انصاف، در واقع در شانگهای به‌دست آمده است، و چه معنایی برای چین، به‌عنوان یک کل، دارد؟ مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل‌های مشابه، آن است که نه تنها مبتنی بر پژوهش‌های نظری گسترده است، بلکه براساس یک نظرسنجی از ساکنان شانگهای و مصاحبه‌های صورت‌گرفته در ایالات متحده (و عمدتاً در شانگهای) به نگارش ...

نگاهی به سازمان و تحولات ساختاری دستگاه قضایی : بررسی موردی نظام های آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان در مطالعات تطبیقی مربوط به نهادها و مراجع قضایی، مدیریت دستگاه قضایی از دو جهت مورد توجه قرار گرفته است: نخست، از جهت تأمین استقلال قضایی و دوم، از حیث کارآمدی. مسأله اصلی این است که چگونه و با استفاده از چه تکنیکهایی میتوان ضمن حفاظت از استقلال قضات، امور اجرایی و مدیریتی دستگاه قضا ر...

صلاحیت و سازوکار اعمال پالایش در فضای مجازی؛ بامطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و چین   معرفی نامه کتاب کتاب "صلاحیت و سازوکار اعمال پالایش در فضای مجازی؛ با مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و چین" با نظارت علمی دکتر سید محمدمهدی غمامی توسط دکتر مهدی مرادی برلیان در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل تهیه و تنظیم شده است. این کتاب توسط انتشا...

ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از نحوه صدور آرای قضایی تجاری در کشورهای بالکان مقدمه در سال ۲۰۱۰ بانک اروپایی نوسازی و توسعه ارزیابی آرای قضـایـی مربـوط به قانون تجارت را درکشورهای بالکان در دستور کار خود قرار داد . این ارزیابی از حیث استفاده از تجربیات این کشورها در اصلاحات قضایی بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود . لازم به یادآوری است که نتایج این مطالعه از حیث امکان تسری به سایر حوزه...

قلمرو صلاحیت دادگاه های اداری   چکیده موضوع این پژوهش، بررسی حدود و ثغور صلاحیت دادگاههای اداری در کشورهای ایران، فرانسه، آلمان و لبنان است. مسأله اصلی پژوهش آن است که با توجه به غایت تشکیل دادگاههای اداری و از رهگذر مطالعۀ تطبیقی آیا میتوان به قدر متیقنی در شناسایی معیار تعیین صلاحیت این مراجع دست یافت؟ تحقیق حاضر با هدف توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای متکفل پاسخ ...

آشنایی با نظام‌های قضایی در حقوق تطبیقی ۲ ـ کانادا چکیده قوه قضاییه یکی از ارکان حاکمیت و ضامن اجرای عدالت است و در صورت فقدان آن سایر ارکان قادر به حسن انجام امور نیستند و قطعاً در عملکرد آنها اخلال ایجاد میشود. این رکن مستقل و غیرسیاسی مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات و بازوی اجرای قانون است و بر اساس قانون ایجاد و صلاحیت آن تعیین میگردد. به طور کلی مرجع قضایی نهادی ثالث است که با اعمـ...