وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل عضویت در گروههای مخالف نظام به موجب ماده ۵۰۸ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال محکوم می گردد.»همان طور که ملاحظه می شود، این ماده هرگونه همکاری (اعم از سیاسی، نظامی، تبلیغی و غیره) با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران را، در صورت عدم صدق عنوان...

وکیل عضویت در گروههای مخالف نظام ماده ۵۰۰ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، در این زمینه اِشعار می دارد: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» این ماده مشابهی در «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۶۲ نداشت، و در هنگام تصویب آن در مجلس شورای اسلامی نگرانی هایی در مورد این که تصویب چنین...