وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل قماربازی و ربا خواری برخورد قاطع و خارج از نوبت با رباخواران و خودداری از ارفاق و تخفیف بخشنامه به دادسراها و دادگاههای سراسر کشور? با توجه به حرمت شرعی «ربا» و تأثیر سوء آن بر اقتصاد و داد و ستدهای مدنی و تجاری و لزوم مقابلة شدید با این پدیدة مخلّ روابط سالم مالی و اجتماعی، دادسراها و محاکم سراسر کشور، موظفند در پرونده های موضوع مادة 595 قانون مجازات اسلامی، اهتمام کافی مبذول و با...