وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل مزاحمت بانوان - توهین به زنان و اطفال مطابق ماده ۶۱۹ ق.م.ا: (کتاب پنجم) «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»این ماده در واقع با اندکی تغییر (اضافه کردن اطفال و تقليل حداکثر مجازات از هشت ماه به شش ماه) همان ماده ۳ لایحه قانونی مجازات ...