وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگسترینام حجت الهنام خانوادگی کریمیانتلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

سیمین فروتن جزی - simin foroutanjazi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۶۳۴۶نام سیمیننام خانوادگی فروتن جزیFirst name siminSurname foroutanjaziتلفن همراهتلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر اصفهانساعات حضورمشاو...

حجت اله اله یاری - hojjatalh alhyari وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۴۵۴۳نام حجت الهنام خانوادگی اله یاریFirst name hojjatalhSurname alhyariتلفن همراه ۹۱۲۸۳۵۷۱۵۷تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر اصفهانساعات حضور ...

فرهاد ثقفی - farhad saghafi وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۴۵۸۷نام فرهادنام خانوادگی ثقفیFirst name farhadSurname saghafiتلفن همراه ۹۱۳۱۰۲۶۳۰۸تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر اصفهانساعات حضورمشاوره تلفنی...

کاظم سلیمانی - Kazem Soleimani وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۳۹۴۶نام کاظمنام خانوادگی سلیمانیFirst name KazemSurname Soleimaniتلفن همراه ۹۱۳۱۱۰۸۹۹۱تلفن دفتر ۳۱۳۲۶۷۰۸۶۰وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر خیابان مشتاق اول خیابان ابوالحسن اصفهان...

مریم السادات مدرسی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۳۵۷۷نام مریم الساداتنام خانوادگی مدرسیFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۳۳۰۷۶۱۹۱تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر به کانون اصفهان منتقل شد!!!!!!!!!!!!!!!ساعات ح...

جواد بکرانی بالانی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۳۲۱۰نام جوادنام خانوادگی بکرانی بالانیFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۳۲۶۷۷۶۹۴تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر اصفهانساعات حضورمشاوره تلفنیای...

سیدمحمدهادی موسوی شفتی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۲۹۳۰نام سیدمحمدهادینام خانوادگی موسوی شفتیFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۲۴۵۸۵۶۹۵تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر اصفهانساعات حضورمشاوره تلفنی ...

سعید فولادی - وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۲۲۲۴۳نام سعیدنام خانوادگی فولادیFirst nameSurnameتلفن همراه ۹۱۷۱۵۷۳۲۳۴تلفن دفتروضعیت اشتغال انتقال دائم به کانون دیگردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر به کانون اصفهان منتقل شد!ساعات حضورمشاوره تلفنی...

مژده اسلامی فارسانی - Mojdeh Eslami farsani وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - Attorney at lawشماره پروانه ۱۹۳۵۹نام مژدهنام خانوادگی اسلامی فارسانیFirst name MojdehSurname Eslami farsaniتلفن همراه ۹۱۳۳۰۶۸۵۷۰تلفن دفتر ۹۱۳۳۰۶۸۵۷۰وضعیت اشتغال مشغول به کاردرجه وکیل پایه یکشهر اصفهاننشانی دفتر دروازه شمیران...