وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بررسی تهاتر قضایی در حقوق ایران و رویه قضایی از تئوری تا عمل نویسنده مهدی حاجی حسینیچکیده تلاش قانونگذار در تسهیل روابط افراد در صورتهای متفاوتی جلوهگر است. تهاتر یکی از تدابیری است که وظیفه جلوگیری از اطاله فرآیند پرداختهای متقابل را بر عهده دارد. هنگامی که دو شخص مبلغی پول یا اجرای تعهدی از یک نوع را به هم مدیون باشند با جمع شرایط لازم در مقابل یکدیگر تهاتر میشوند. قانونگذار و دک...