وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

[nextpage title="بهترین وکیل دعاوی در ایران"] در جوامع قدیمی، دادگاه ها به دنبال «کشف حقیقت نبوده و طرفین دعوا نیز در پی اقامه دلیل برای قانع کردن قاضی نسبت به ذیحق بودن خود نبودند. وظیفه محاکم صرفا انجام اقداماتی بود که تصور می شد انجام آنها می تواند، با دخالت نیروهای فوق بشری، حقیقت را آشکار سازد. بدین ترتیب، روند دادرسی متوجه آشکار شدن حقیقت به جای کشف کردن آن بود. برخی از نویسندگان،...