وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بهترین وکیل کیفری در تهران
مجازات های اصلی به موجب قانون مجازات اسلامی مجازات ها در یک تقسیم بندی به مجازات های اصلی و مجازات های تکمیلی و تبعی احصاء می گردد: شایان ذکر است در خصوص مجازات های اصلی به چهار قسم شامل حد-قصاص-دیه-تعذیر-تقسیم می شود به آگاهی می رساند:حد مجازاتی است که موجب،نوع،میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس،تعیین شده است. قصاص مجازات اصلی جنایت بر نفس،اعضاء و منافع است دیه اعم از مقدر و غیر مقدر...