وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بهترین وکیل مزاحمت تلفنی اصفهان با توجه به شیوع و گسترش دستگاههای مخابراتی، از جمله تلفن، قانونگذار در سال ۱۳۷۵ ایجاد مزاحمت به وسیله این دستگاهها را در قالب ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات» جرم انگاری کرده است. مطابق این ماده، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.» ...