وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

[nextpage title="بهترین وکیل جنایی در ایران"] ممکن است کسی به مجرم اصلی در ارتکاب جرم کمک کرده یا وقوع جرم را تسهیل نماید، بدون آن که اقدامات وی به گونه ای باشد که جرم را مستند به عمل او سازد. چنین فردی را معاون مینامند که قطعا باید قابل مجازات باشد، زیرا وی نیز در تحقق جرم نقش داشته و عمل وی نوعی مساعدت در گناه و عدوان بوده است.۴ بدین ترتیب، ماده ۱۲۷ «قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲...