وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

بهترین وکیل سفته در تهران
وکیل سفته در تهران سررسید سفته سر رسید سفته ، تاریخی است که صادر کننده ملزم به پرداخت وجه تضمین شده در سفته می باشد. سفته که با عنوان “فته طلب” نیز از آن یاد می شود ، امضا کننده را ملزم به پرداخت مبلغی معین می نماید. در این حالت حامل یا شخصی که سفته را در دست دارد ، پس از طی زمان معین می تواند مبلغ مورد نظر را مطالبه نماید. روی هر برگ از سفته ، سقف معینی مشخص شده است ‌. به عنوان مثال ...