وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری
🇮🇷 ⚖️ حجت اله کریمیان وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگسترینام حجت الهنام خانوادگی کریمیانتلفن همراه ۰۹۱۳۲۱۰۰۱۷۳تلفن دفتر (خط ۱) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۸تلفن دفتر (خط ۲) ۰۳۱۳۲۳۴۷۴۵۹وکالت در دعاوی وکالت در کلیه دعاوی ترجیحاً دعاوی کیفری (قتل عمد، شبه عمد، قاچاق انسان، آدم ربایی، سقط جنین، ضرب و جرح، توهین و افترا، تهدید، جرایم جنسی به عنف یا اک...

بهترین وکیل کیفری در اصفهان
توهین و فحاشی متاسفانه بسیار دیده می شود که افراد در روابط روزانه دچار درگیری لفظی می شوند و نسبت به یکدیگر الفاظی که مبتنی بر توهین باشد به کار می برند.این در حالی است که در قانون این عمل جرم و به صراحت ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین  به افراد،از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد دارای مجازات شلاق تا ۷۴ضربه و یا پنجاه هزار ریال جزای نقدی خواهد بود… شما جهت کس...

بهترین وکیل طلاق در اصفهان
تدلیس در ازدواج آیا می دانید که:چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی،شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ماه تا دو سال محکوم می شود….جهت کسب اطلاعات بیشتر با آ وکیل وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی ارتباط بر قرار نمایید. مشاور با وکیل در اصف...

بهترین وکیل نفقه در اصفهان
نفقه زوجه آیا می دانید: مطابق ماده۱۱۰۷قانون مدنی : نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناوب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل-هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان مرض … جهت کسب اطلاعات بیشتر به آ وکیل  بهترین وکیل پایه یک در اصفهان  و مشاور حقوقی عالی و مراجعه فرمایید. شرط نفقه زوجه به چه معناست؟ شناخت از قوانین در همه جنبه‌های...

بهترین وکیل حضانت طفل
حق حضانت طفل آیا می دانید،مطابق مواد۱۱۶۸ الی۱۱۷۱ قانون مدنی:نگهداری طفل هم به نوعی حق و هم یکی از وظایف پدر و مادر است،برای حضانت و نگهداری از طفلی که پدر و مادر او جدا از هم زندگی می نمایند مادر تا هفت سالگی در حضانت فرزند اولویت داشته و پس از هفت سال حضانت با پدر است لکن پس از هفت سال نیز بنا بر مصلحت طفل تعیین حضانت به تشخیص دادگاه است و اگر در مدت حضانت،مادر دچار جنون شود و یا ازدوا...

بهترین وکیل مباشرت و معاونت در جرم اصفهان
مباشرت و معاونت آیا می دانید:مطابق مواد۱۲۵و۱۲۶قانون مجازات اسلامی مباشرت در جرم و معاونت درآن دو تعریف جداگانه و بالتبع مجازات متفاوت دارد؟مباشر در جرم کسی است که عملیات اجرایی جرم را به تنهایی یا با مشارکت افراد دیگر مرتکب شود و آن عمل مجرمانه مستند به رفتار و فعل آن فرد یا افراد باشد که به هریک از افراد مباشر جرم گفته می شوداما معاونت در جرم به این معناست که شخصی از طریق ترغیب،تهدید،ت...

بهترین وکیل آزادی مشروط اصفهان
آزادی مشروط آیا می دانید،به موجب ماده۵۸قانون مجازات اسلامی در مورد محکومیت به حبس تعزیری بیش از ده سال دادگاه صادرکننده رأی می تواند پس از گذراندن نیمی از مجازات با رعایت شرایطی و به دستور دادستان حکم به آزادی مشروط فرد صادر نماید… آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهن...