وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل تغییر نام خانوادگی نام خانوادگی عبارتست از نامی که بوسیله آن افراد یک خانواده از افراد خانواده‌های دیگر شناخته میشوند. شناسائی افراد یک خانواده از یکدیگر بوسیله نام شخصی که در جلوی خانوادگی قرار داده میشود بعمل می‌آید. وکیل تغییر نام شناسنامه نام خانوادگی مختص اشخاصی است که بنام آنها ثبت شده و پس از فوت بورثۀ قانونی آنها منتقل میشود. نام خانوادگی برای تشخیص هویت افراد جامعه در ر...