سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

درباره ی لایحه ی جامع وکالت و مشاوره حقوقی مقدمه‌ای بر لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۳ توسط ریاست محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده و از همان تاریخ جهت بررسی کارشناس تفضیلی در دستور کار گروه آیین دادرسی مدنی پژوهشکده حقوق خـصوصی پژوهشـگاه قوه قضاییه قرار گرفت و تلاش شد تا در بررسی این لایحـه به قوانـین کنـونی راجع به وکالت دادگستری و ...

نظام حقوقی کانون وکلا مقدمه به منظور تعیین نظامی جامع و واحد برای کانون های وکلا و مشاورین حقوقی به نحو کلی در کشور و رفع مشکلات جاری ناشی از تعارضات و دوگانگی نظام حقوق مربوط، که کانونهای وکلا و مشاوران حقوقی (قوه قضائیه) را از هم تفکیک نموده، و ارائه راه حلی که هم مشکلات جاری ناشی از تعدد مراجع صدور پروانه را بر طرف نماید و امکان نظارت بر کانون های وکلا را برای جلوگیری از تخلفات حرفه...

نقش و جایگاه نهاد وکالت در امر قضا و نسبت آن با دستگاه قضایی مقدمه استقرار حاکمیت قانون در جامعه، صیانت از حقوق و آزادیهای عمومی و به‌طور کلی تحقق عدالت مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل از یک‌سو و استقلال حرفۀ وکالت از سوی دیگر است. در حقیقت نهاد وکالت و قوه قضاییه هر دو از بازوان گسترش عدل و آزادیهای همگانی و مشروع در یک کشور محسوب می‌گردند. صرفنظر از مباحث و مسائل مربوط به استقلال قضای...

تکالیف قوه قضاییه در اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از الحاق به کنوانسیون‌های ناظر بر حفاظت از میراث فرهنگی چکیده امروزه حفاظت از میراث فرهنگی، دیگر صرفاً تنها مسئله کشورهای برخوردار از چنین میراثی نیست، بلکه مورد توجه جامعه بینالمللی در کلیت آن هم قرار گرفته است. دغدغهای که افزایش شمار کنوانسیون‌های بینالمللی دربردارنده تعهداتی در ارتباط با حفاظت از میراث فرهنگی در دهههای اخیر، نشاندهند...

تکالیف قوّه قضاییه در تأمین حمایت کنسولی از اتباع بیگانه بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به حقوق کنسولی چکیده حقّ دسترسی کنسولی، به ویژه پس از بازداشت یا زندانی شدن یک فرد بیگانه در کشور پذیرنده، از مصادیق حمایت کنسولی به شمار می‌رود. موضوع حمایت کنسولی یک کشور از اتباعش در کشور پذیرنده، در کنوانسیون ۱۹۶۳ وین درباره روابط کنسولی پیش بینی شده است. کشور ما نیز یکی از اعضای این کنوانسیون ...

جرم سیاسی در حقوق تطبیقی چکیده مسأله ی جرم سیاسی و پرداختن به جهات مختلف آن همواره محل توجه و مناقشه در عالم حقوق و سیاست بوده است. هر یک از مکاتب و اندیشه های مختلف حقوقی و سیاسی و نظام های سیاسی و حقوقی، بسته به پشتـوانه های فـکری و نوع نگرشی که به انسان، حقوق شهروندان، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، عدالت و نیز رسالت و مشروعیتی که برای نظام حاکم قایل بوده اند، با توجه به شرایط و مؤلفه ه...

ارزیابی کیفیت نظام‌های قضایی کشورهای اروپایی کتاب "ارزیابی کیفیت نظام‌های قضایی کشورهای اروپایی" توسط کمیسیون اروپا تهیه و تدوین شده و دکتر عبداله‌زاده آن را ترجمه نموده است. این کتاب متشکل از ترجمه دو گزارش تدوین و منتشرشده توسط کمیسیون اروپا با عناوین «ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی» و «رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶» است. هدف گزارش اول تقویت اعتماد، پویایی و رشد ا...

حقوق و خط‌‌ مشی (سیاست) در تهیه لوایح قضایی خلاصه اجرایی قانونگذاری نوعاً تعیین قواعد رفتار بر مبنای تشخیص مصالح و مفاسد در یک امر یا موضوع اجتماعی است. خط‌‌مشی‌گذاری نیز تشخیص مصالح و مفاسد و تعیین قواعد بر این اساس و بر یک مبنای علمی و عقلانی است. عقلانیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و ... قانونگذار البته تحت تأثیر پارادیم‌ها (الگوهای نظری مسلّط) و ارزش‌های حاکم بر جامعه است. گرچه در صور...

حقوقدانان و قضات: رساله‌ای در باب اثرگذاری پیش‌گفتار مترجم کتاب پیش‌رو به مسأله‌ای می‌پردازد که می‌توان آن را ذیل «نسبت میان دانشکدۀ حقوق و دادگاه» یا به‌طور کلی، تحت عنوان «نسبت میان نظریه حقوقی و عمل قضایی» صورت‌بندی کرد. به راستی نظریات حقوقدانان تا چه حد در دادگاه‌ها بازتاب می‌یابد؟ معیار سنجش کاربردی بودن نظریات حقوقی چیست؟ آیا صرف شمارش استنادات صورت گرفته به یک اثر می‌تواند نشان...

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر روابط قوه قضاییه با سایر قوا چکیده مقوله حل اختلاف و تنظیم روابط قوا تمهیدی است که قوانین اساسی بسیاری از کشورها آن را اندیشیدهاند. در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران، مسئله حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، علی‌الخصوص در تاریخ سیوچند ساله جمهوری اسلامی مسئله قابل توجهی بوده که از موجبات بازنگری در قانون اساسی نیز ب...