وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

جرم ترك انفاق و ضمانتهاى اجرایى آن ( قسمت دوم )  اركان جرم ترك انفاق: جرم ترك انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمت‏به بررسى این اركان در مورد جرم ترك انفاق مى‏پردازیم: اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات: همچنان كه در سابقه تاریخى این ج...