وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

وکیل وقف قانون مدنی ایران مبحث مزبور را مانند مبحث حق انتفاع بمعنای خاص از حقوق امامیه پیروی نموده است، چنانکه ماده «55» قانون مدنی میگوید: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». منظور از حبس نمودن عین مال، نگاهداشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین از تصرفاتیست که موجب تلف عین گردد زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین جهت هم آن را وق...

بهترین وکیل کیفری در تهران
وکیل بازداشت غیر قانونی ماده ۵۸۳ ق.م. (کتاب پنجم) مقرر می دارد: «هرکس از مقامات یا مأمورین دولتی با نیروهای مسلح یا غير آنها بدون حکمی از مقامات صلاحيتدار در غير مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند يا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».تصريح مقنن به اصطلاحات «مقامات یا مأمورین ...

وکیل انحلال شرکت طبق مادۀ «587» ق. م. شرکت بیکی از طرق ذیل مرتفع میشود: 1- در صورت تقسیم مال الشرکه پس از آنکه اموال شرکت بین شرکاء تقسیم گردید شرکت مرتفع میشود، زیرا شرکت قائم بوجود مال مشترک است و پس از تقسیم، مال مشترکی موجود نیست. طبق مادۀ «586» ق. م.: «اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند» و تقسیم آن را بخواهد، خواه شرکت ...

وکیل امتناع از تحویل یا تحصیل طفل در صورتی که نکاح بین ابوین طفل منحل گردد یا در اثر ناسازگاری بدون انحلال نکاح، آنان در محلهای جداگانه سکونت نمایند، طفل نزد کسی میماند که در حضانت او بوده است و طرف دیگر نمیتواند بخواهد که طفل در حضانت او قرار گیرد، اگر چه پدر باشد، زیرا موجبی برای زوال اولویت حق حضانت موجود نشده است و کسی که نگاهداری را عهده‌دار است باید تکالیف قانونی خود را انجام دهد ...

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که یکی از طرفین معامله از تعهدات خود سر باز زند چه باید کرد؟ در این فرض، مهمترین اثر قولنامه که تنظیم سند و انتقال است، آشکار می‌شود و متعهدله می‌تواند الزام متعهد را به انجام تعهد بخواهد. محکمه نیز با توجه به مفاد قرارداد و اوضاع و احوال، امارات و قراین موجود، حکم خود را صادر می‌کند و تا زمانی که به این تعهد عمل نشود، همچنان به قوت خود باقی است و...

وکیل الزام به اخذ پایان کار شماره هـ/۹۰/۱۲۹۳ تاریخ دادنامه : ۵/۱۲/۱۳۹۲     شماره دادنامه: ۹۴۶       کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محسن نوروزی موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای محسن نوروزی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام شهرداری به صدور ...

وکیل اقدام علیه امنیت نظامی در هر حال، به نظر می رسد که پرهیز قانونگذار از تفکیک قائل شدن بین جرایم ضد امنیت داخلی و جرایم ضد امنیت خارجی به دلیل آن است که قرار دادن برخی از جرایم مورد بحث تحت هریک از این دو عنوان ممکن است با شک و تردید مواجه شود، چون این دو ممکن است با یکدیگر همپوشانی هایی داشته باشند.حتی برخی اصل این تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده و اظهار داشته اند که امنیت کش...

وکیل افشای سئوالات امتحانی   قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی  مصوب 1349.3.17 ماده واحده - هر کس سؤالات امتحانات نهایی و یا سؤالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفادهقرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خ...

وکیل افشای اسرار - وکیل افشای اسناد محرمانه و سری دولتی در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ به طور کلی مدیر مسؤول نشریه در قبال انتشار هر نوع مطلب که مشتمل بر تهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص یا انتشار مطالبی مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد پاسخگو بوده و به محاکم قضایی معرفی می گردید (مواد ۳۰ و ۳۱) و تنها در مورد جر...

وکیل افساد فی الارض در آیه ۳۳ سوره مائده، که در بالا به آن اشاره شد، علاوه بر محاربه با خدا و رسول، از «افساد در زمین» نام برده شده است. فساد، ضدصلاح، به معنی تباه گردیدن، نابود گشتن و متلاشی شدن می باشد. این واژه در معنی خروج چیزی از حالت اعتدال نیز به کار می رود. چنان که در مفردات راغب آمده است: «الفسادخروج الشيی من الاعتدال، قليلا كان الخروج عنها اوكثيرة، يضاده الصلاح..».۳ دليل افزود...