وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

قانون بیمه بیکاری

ماده 1 قانون بیمه بیکاری

کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره – گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:

۱ – بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.

۲ – صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.

۳ – اتباع خارجی.